Presentació
Àrees profesionals
El nostre equip
Consultes
Enllaços
Contacto y situación
Català
Castellano

info@advocatsenxarxa.cat

Avís legal

Les nostres àrees professionals:

Dret civil: tot el que fa referència a la propietat, drets reals, contractes, comunitats de béns, comunitats de propietaris, lloguers, accidents de trànsit, assegurances, sinistres a la llar, testaments, successions, herències, etc... així com l’assistència en tot tipus d'incidències que es puguin plantejar.

Dret de família: tot el que fa referència als conflictes matrimonials, unions de parelles estables i incapacitacions, tutela i curatela.

Dret penal: tot el que fa referència a la defensa d’imputacions en qualsevol tipus d’il·lícit penal, ja sigui delicte o falta, o bé l’acusació com a víctima o perjudicat.

Dret fiscal: tot el que fa referència a la defensa dels seus interessos fiscals i tributaris davant l’Administració Tributària, el Tribunal econòmic administratiu i el procediment contenciós.

Dret laboral: tot el que fa referència a la defensa en matèria de relacions empresari-treballador: Contractes de treball, acomiadaments disciplinaris i objectius, reclamacions de quantitat, impugnació de sancions disciplinàries, conflictes col·lectius, modificació de condicions laborals, etc., i en matèria de reclamacions a la Seguretat Social: defensa dels interessos dels beneficiaris de la Seguretat Social, prestacions de jubilació, incapacitat, invalidesa, atur, impugnació altes mèdiques, etc.

Dret administratiu: tot el que fa referència a l’assessorament i defensa davant l’Administració (ja sigui local, autonòmica o estatal).

Dret mercantil, societari i econòmic: tot el que fa referència a assessorament i la defensa d'empreses, constitució, dissolució, extinció de societats, estudis de viabilitat d’empreses.